"Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia"

                                                                                                                                                       Konstanty Ildefons Gałczyński

85155e30-5c84-11ea-b888-a5f8d1f60e74_gal

Zapraszam na sesje zdjęciowe.

Z wielką przyjemnością wykonam dla Ciebie wymarzony portret studyjny, sesje plenerową lub wizerunkową.

PORTRET PRZYPADKOWY

Zawsze w torebce mam aparat a czasami także odwagę żeby zaczepić kogoś interesującego na ulicy i zrobić mu zdjęcie, tak powstają moje portrety przypadkowe.