top of page

Projekt inspirowany filmem "Człowiek słoń "– film z 1980 roku w reżyserii Davida Lyncha. 

1.jpg
6.jpg
3.jpg
7.jpg
8.jpg
SL5A41673.jpg
8.jpg
The Constanța History and Archaeology Museum is a museum, Constanța, Romania
IMG_6017.JPG

Projekt długoterminowy - otwarty.
Zdjęcia zrobione głównie aparatem analogowym w Polsce, Rumunii, Bułgarii, latach 2016 -2022

Edyta_Korupczynska_Jordan_Vogue

Święto Jordanu, zdjęcia wykonane w pustelni Ojca Gabriela, Skit w Odrynkach położony jest w dzikiej głuszy. Wokół niego jedynie szerokie łąki i rozlewiska Narwi. Wysłuchałam wielu cudownych historii o nieżyjącym już Ojcu. Obecnie wiele się zmieniło. Zostało tylko miejsce i zupa, którą zostaliśmy poczęstowani po uroczystościach, - " kiedyś gotował ją archimandryta Gabriel, czasem gotował jej dziesiątki litrów, aby wystarczyło dla każdego odwiedzającego".Warsztaty fotografii reportażowo-przyrodniczej z @fotoforma prowadzone przez @fotoponidzie

Konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego, 2021 - Pamięć "W" kadrze w kategorii fotoreportaż -
zajełam II miejsce. 
  Zdjęcia zrobione podczas uroczystości upamiętniających Rzeź Woli, uznawaną za największą jednostkową masakrę ludności cywilnej dokonaną w Europie w czasie II wojny światowej

bottom of page